Potrubné filtre

Mechanické filtre – filtrácia pitnej, úžitkovej a technologickej vody Filtrácia je založená na jednoduchom princípe odstraňovania nežiadúcich látok a prímesí z pretekajúcej vody. Tieto látky majú rôzne chemické zloženie, konzistenciu, veľkosť…, teda  všetko, čo nevyhovuje účelu, na ktorý má byť voda použitá. Najjednoduchší  a najlacnejší spôsob je mechanická filtrácia. Na trhu je v súčasnosti dostupná … Čítať ďalej Potrubné filtre