Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany

sú látky, ktoré sú pre ľudské telo toxické. Majú výrazne negatívny vplyv na zdravie. Dusičnany a dusitany sa do vody sa dostávajú zvyčajne ako zvyšky umelých hnojív, chemických postrekov alebo zo žúmp, septikov, či organického odpadu.

Dusičnany sa v tráviacom trakte premieňajú na tzv. nitrozamíny, ktoré sú podozrivé s karcinogénneho účinku. Limitná hodnota je 50 mg/l, u malých dojčiat by však konzumácia pitnej vody z obsahom dusičnanov nad 10 mg.l-1 mohla spôsobovať dojčenskú methemoglobinémiu tzv. zmodranie tela u kojencov. Môžu škodiť nepriamo aj tým, že sa v tráviacom trakte môžu tvoriť za pomoci baktérií toxickejšie dusitany.

Dusitany reagujú s krvným farbivom hemoglobínom, vzniká methemoglobín. Ten nie je schopný následne prenášať kyslík a dochádza k nedostatočnému zásobovaniu tkanív kyslíkom. Najväčšie riziko hrozí  kojencom. Dieťa začne modrieť a môže sa udusiť. Dusitany zvyšujú riziko infarktu a rakoviny.o nutnosťou.

Princíp činnosti zariadenia na odstránenie dusičnanov z vody:

Technológia úpravy vody pri odstraňovaní dusičnanov spočíva v osvedčenom systéme prietoku vody zariadeniami s náplňou  ionomeniča (živice) –  iónovou výmenou. Je to rovnaký spôsob, ako pri zmäkčovaní vody, pričom tu dochádza k zámene dusičnanov za chloridy. Filtračná náplň je regenerovaná rovnako, ako pri zmäkčovaní vody roztokom NaCl (tabletová soľ). Vzniknutý regenerát je zriedený vodou a odvádzaný do odpadu.  Regenerácia alebo preplach sa vykonávajú automaticky.

Prevádzka zariadenia je plne automatická.

Zabezpečíme Vám:

 

Dusičnany vo vode