Správna údržba pH/ORP elektródy

Vždy udržiavajte elektródu hydratovanú

Prečo? Vysušenie vedie k výkyvom hodnôt pH, dlhej dobe odozvy, k nesprávnym meraniam a krátkej životnosti elektródy.

Riešenie: „Oživte“ suchú elektródu ponorením do uskladnovacieho roztoku pre pH a ORP elektródy aspoň jednu hodinu. Vždy nakvapkajte pár kvapiek do ochranného krytu elektródy.  Pre krátkodobé uskladnenie (najviac jeden týždeň) použite pufer pH4, alebo vodu z vodovodu.

NIKDY NEUSKLADŇUJTE ELEKTRÓDU V DESTILOVANEJ ALEBO DEIONIZOVANEJ VODE!!!

Elektródu ponárajte do roztoku, ale neotierajte

Prečo? Utieranie skla elektródy môže spôsobiť statický náboj, ktorý naruší pH elektródu a meranie.

Riešenie: Jednoducho opláchnite elektródu destilovanou alebo deionizovanou vodou. Osušťe (neotierajte) papierovou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby sa odstránila prebytočná vlhkosť.

Elektródu uchovávajte v uskladňovacom roztoku

Prečo? Skladovanie v deionizovanej alebo destilovanej vode spôsobuje, že dôjde ku strate íonov zo sklenenej banky elektródy a referenčného elektrolytu, čo vedie k pomalej reakcii.

Riešenie: Vždy uchovávajte elektródu v uskladňovacom roztoku.

NIKDY NEUSKLADŇUJTE ELEKTRÓDU V DESTILOVANEJ ALEBO DEIONIZOVANEJ VODE!!!

Správne čistite elektródu

Prečo? Počas používania sa na elektróde môžu vytvárať usadeniny, ktoré pokrývajú jej sklo. To môže viesť ku chybným kalibráciám a meraniam.

Riešenie: Vyčistite elektródu špeciálnym čistiacim roztokom pre pH elektródy – ideálne takým, ktorý je vhodný Vaše merania. Na trhu sú dostupné rôzne čistiace roztoky na odstránenie nánosov olejov, bielkovín alebo anorganických usadenín

Po akomkoľvek čistení opláchnite elektródu destilovanou vodou a následne ponorte na 1 hodinu do uskladňovacieho roztoku.

Biele kryštály na elektróde

Prečo? Biele kryštály, ktoré môžete nájsť na elektróde sú tvorené chloridom draselným (KCl), ktorý sa nachádza v uskladňovacom roztoku.

Riešenie: Kryštály rozpustíte opláchnutím v destilovanej vode, pokiaľ nebola elektróda dlhodobo vysušená.

Často kalibrujte

Prečo? Všetky pH elektródy musia byť často kalibrované pre zvýšenie presnosti merania

Riešenie: Prístroj treba kalibrovať:
• vždy, keď sa vymení pH elektróda.
• aspoň raz týždenne.
• po testovaní agresívnych chemikálií.
• ak je požadovaná extrémna presnosť.
• keď vyprší kalibrácia- time-out (ak je funkcia aktívna)

Ponárajte elektródu správne

Prečo? Sklenená pH elektróda a referenčný spoj musia byť úplne ponorené, aby fungovali správne.

Riešenie: Vždy použite dostatočné množstvo vzorky.

Kontrolujte elektródu

Prečo? Časom sa sklenená časť elektródy stáva menej citlivou a nakoniec zlyhá. Možné je aj poškodenie v priebehu používania. To spôsobí chybné odčítanie hodnoty.
Riešenie: Skontrolujte elektródu