Mikroorganizmy vo vode

Mikroorganizmy vo vode Voda je najrozšírenejšou základnou látkou dôležitou pre celkové fungovanie života na Zemi, ale čistá pitná voda je nevyhnutná pre život človeka a je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. V organizme plní veľa fyziologických funkcií, má nezastupiteľnú funkciu v osobnej hygiene človeka (umývanie, čistenie, rekreácie, šport), má mimoriadny význam aj pri vytváraní vhodných mikroklimatických pomerov. Rozhodujúce kritéria […]

Mikroorganizmy vo vode Read More »